Event Date: 1st April 2005
Speaker: Sarosh Anklesaria, Roma Pandya, Riyaz Tayyabji
Venue: NGMA, Mumbai