Event Date: 27th June 2006
Speakers: Charles Correa, Dr. Shanti Patel, Sadashiv Tinaikar, D.M.Sukthankar, Narinder Nayar, Milind Deora, Datta Iswalkar, Shirish Patel
Venue: Max Mueller Bhavan, Mumbai